18 December 2009

Åsiktsregistrering


Det har tagit sin tid, men nu är både medlemskorten och knapparna slutligen på G. Båda delarna kommer att komma de entusiastiska massorna till del på årsmötet.

03 December 2009

Kungliga lokaler

En lokal är nu bokad för årsmötet den 5 januari. Eftersom endast det bästa är gott nog åt Johnny Bode-sällskapet satsar vi på ett kungligt residens, nämligen Drottning Kristinas jaktslott på Otterhällan i Göteborg. Återstår nu bara att se om kassören kan förskingra ihop tillräckligt mycket pengar för att betala hyran...