28 March 2010

Möte i Götet

Den 10 april är det dags för Johnny Bode-sällskapets nästa möte i Göteborg. Mer information kommer att skickas ut till medlemmarna samt publiceras på denna blogg inom kort.

No comments:

Post a Comment