15 March 2010

Strålande tider, härliga tider!

Vår medlem Lars-Olof Lindberg, tillika grosshandlare och ordförande i Thor Modéen-sällskapet TOFS (Thor Odert Folke-sällskapet), har skrivit en text om Thor Modéens och Johnny Bodes gemensamma förehavanden. Texten återfinns på TOFS hemsida Pilsnerfilm i fokus.

Lars-Olof skrev för övrigt så här i sin medlemsansökan:

Jag vill även dela med mig av en liten solskenshistoria. Jag har lånat Jakten på Johnny Bode av hr Martin Kristensson (Kapten Stofil m m).

Igår kväll när jag låg och läste ett avsnitt ur Jakten på Johnny Bode, fick jag en smärre chock. En glädjechock, tror jag bestämt. Jag var till och med tvungen att skaka liv i frugan och berätta.

I kapitlet
"Älskling, rid i natt" om Bodes härröre med nazistpartier står det på sid 74 om medlemsförteckningen för Svensk Opposition. "I medlemsförteckningen för Svensk Opposition, som leddes av Mussolinibeundraren Per Engdahl, återfinns "Johnny Bode, sångare, Valhallavägen 66."

Måhända kanske detta inte förefaller så lustigt, om man inte har vetskapen om att min nuvarande arbetsplats, just har adressen Valhallavägen 66. Det måste vara ett tecken - Johnny Bode Sällskapet - here I come!

Helt rätt! När ödets finger pekar, är det bara att lyda!

No comments:

Post a Comment