16 November 2010

Johnny Bode rekommenderad

Johnny Bodes biografisida på Wikipedia blir bara fylligare och fylligare, och har nu uppnått statusen rekommenderad artikel. Det enda som lyser med sin frånvaro är bildmaterial, men det borde snarast kunna tillses. Johnny Bode-sällskapet uppmanar givetvis alla Bode-kännare att fortsätta bygga på artikeln.

No comments:

Post a Comment