20 January 2011

Spridda noter från ett möte

Eftersom det som vanligt har varit oerhört mycket saker att göra i bloggansvarigs liv har denna post dröjt onödigt länge, men vad tusan. Here goes.

Sällskapets årsmöte hölls, som tidigare nämnts, den 5 januari på restaurangen med det mycket passande namnet Puta Madre i Göteborg.


På denna trivsamt 20-talsinredda mexikanska krog, där personalen gick tidsenligt (dvs stiligt) klädd och musiken kvällen igenom uteslutande bestod av 78-varvare, fick de elva mötesdeltagarna sitta i ett chambre separée där vi kunde konspirera i lugn och ro. Delar av Bode-ligan syns på följande bild. (Dock var det inte alls sådan begravningsstämning som det ser ut som. Kanske är det för att ölen nästan är slut och ingen mat ännu syns till som atmosfären är så luguber?)


På mötet bestämdes så småningom en mängd saker, även om vi medvetet höll igen lite på brainstormingen den här gången och mera siktade in oss på ett antal prioriterade punkter.

Komplett protokoll kommer att skickas ut till alla medlemmar inom kort, men några saker kan ändå nämnas redan nu:

Först och främst fattades det oerhört viktiga beslutet att Johnny Bodes 100-årsdag den 6 januari 2012 ska firas med en konsertkväll i Göteborg. Arbetet med detta evenemang kommer att bli det stora projektet under 2011 och börjar, som sig bör, med en jakt på finansiärer. Tips och idéer kring detta mottages tacksamt.

På tal om pengar, så blev kassörens årsredovisning mirakulöst godkänd, trots att revisorerna bannade honom för att ha skött bokföringen med blyerts! Men hur ska man annars kunna ändra när det behövs?

Styrelseval hölls även och viss ommöblering skedde. Tidigare sekreterare Erik Kuoksu har tagit pappaledigt, och i hans ställe träder nu i stället den fantastiskt kompetenta Karin Fyhr. I övriga styrelsen blev det hela havet stormar, och numera är bemanningen följande: Gustaf Görfelt, ordförande, Fredrik Sjöberg, vice ordförande och Torvid Jobring, kassör. Lisa Lundgren kvarstår som suppleant.

Förutom detta drogs riktlinjer upp för det kommande årets aktiviteter, bland annat ska det bli en Stockholmsresa med besök på Klubb Sunkit i sommar.

Hela tillställningen bevakades hårt av media. Dels förevigade fotografen Bengt Löfgren (som tillsammans med Bosse Sjökvist arbetar med en tv-dokumentär om Johnny Bode) mötet både i rörliga och stilla bilder, bland annat de två ovan. Utöver detta hade även den kultförklarade pensionärstidningen Kvällsstunden en reporter på plats i form av Ulf Delbro. Hans reportage lär, till skillnad mot Löfgrens och Sjökvists, komma i tryck ganska omgående.

Vi avslutar med en bild på den nye och den avgående ordföranden, förevigade av U. Delbro. Inger inte dessa män ett sådant förtroende att du omedelbart vill skicka dem alla dina pengar?

No comments:

Post a Comment